Image
Miljø

Viktig satsing på lavutslippsteknologi

Norsk olje og gass ønsker å gratulere Sintef Energi med tildeling av oppdraget for å etablere et forskningssenter for lavutslippsteknologi for petroleumsvirksom...