Image
Næringspolitikk

IEA: Stort behov for olje og gass

Det internasjonale energibyrået slår fast at verden vil trenge mye olje og gass, selv når klimamålene skal nås. Norsk produksjon av olje og gass er avgjørende...