Image

Ser store muligheter på havbunnen

Oljenæringen gir Norge et unikt utgangspunkt for å skape en industri for mineralutvinning på norsk sokkel.