Image
Næringspolitikk

Nordmenn vil ikke overlate oljeproduksjonen til andre land

Stilt overfor valget om et annet land heller burde produsere olje, mener et flertall av nordmenn at Norge bør fortsette sin produksjon. Det viser en...