Arbeidsliv

Kompetanse

Norsk olje og gass skal bidra til kompetanseutvikling ved å koordinere saker for industrien, og fremme medlemmenes felles interesser overfor myndigheter og utdanningsinstitusjoner, med vekt på utdanning som er strategisk viktig for bransjen.

Industrien står overfor større omstillinger ved overgangen til integrerte arbeidsoperasjoner og fjerndrift. Stadig ny og mer krevende teknologiske utfordringer gir endringer i kompetansebehovet. Kontakt og samarbeid med utdanningsmyndigheter, institusjoner og organisasjoner er viktig for å synliggjøre og dekke både næringens kompetanse- og rekrutteringsbehov.

Norsk olje og gass jobber for at det finnes utdanningsretninger på både videregående skole, høgskoler og universiteter. Utdanningene skal være faglig relevante for industrien, og undervisningen i tråd med industriens teknologiske utvikling. Utdanning og kunnskap bidrar til at industriens behov for fremtidig arbeidskraft ivaretas på en god måte.

Policy for kompetanse- og opplæringskrav

Denne policyen skal sikre at eksisterende og nye kompetanse- og opplæringskrav i olje- og gassindustrien er omforente med hensyn til innhold og metode.
Policyen skal sikre ledelsesinvolvering før det besluttes bransjekrav om kompetanse i Norsk olje og gass. Dette gjelder også for bransjekrav satt i NORSOK-standarder og anbefalinger utgitt av Samarbeid for Sikkerhet, der Norsk olje og gass har direkte innflytelse.

Policyen skal sikre at kompetanse- og opplæringskrav skal være kostnadseffektive.

Policyen er utarbeidet på norsk og engelsk.

Plan for opplæring

Planene er kursbeskrivelser for sikkerhets- og beredskapsopplæring samt tekniske kurs.