081 Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering

Background photo

Det foreligger ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 081 - Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering.

Revisjonen er nummer fem i rekken og er datert 3. juni 2015.

Endringene som er gjort i denne revisjonen er synliggjort i kapittel 3 i retningslinjen.

Tove Rørhuus
Fagsjef drift, boring og brønn

Dokumenter


081 - Retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering.pdf

Vedlegg avviksmatrise .docx