071 Anbefalte retningslinjer for tilleggsinformasjon fra operatørene til årsregnskapet og revisjon av lisensregnskapet

Ny revisjon av retningslinje 071

Det foreligger ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 071 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for tilleggsinformasjon fra operatørene til årsregnskapet og revisjon av lisensregnskapet.

Revisjonen er nummer to i rekken og datert 15. januar 2013.

Retningslinjen er satt inn i ny mal som følge av navneendringen fra Oljeindustriens Landsforening (OLF) til Norsk olje og gass. Kapittelinndelingen er endret som en følge av dette.

Videre er det foretatt endringer i kapittel 2.2, 2.3, og 2.3.4. Se forøvrig kapittel 1.4 - Synliggjøring av endringer.

Tommy Hansen
Direktør, næringspolitikk og kommunikasjon

Dokumenter


071 - Anbefalte retningslinjer tilleggsinformasjon fra operatørene til årsregnskapet og revisjon av lisensregnskapet.pdf