E&P Subsurface

Background photo

Gas Sales Tax Reporting (GSTR)
En database som støtter operatører og rettighetshavere i å sende inn rapportering om salg av gass til Oljeskattekontoret på en kostnadseffektiv og verdiskapende måte.

ReportingHub (ERH)
En database som støtter at daglige og månedlige produksjonsrapporter og daglige borerapporter lagres, deles og analyseres.

Reporting Formats (ERF)
En tjeneste som opprettholder og muliggjør forbedringer av vanlige bore- og produksjonsrapporter.

Outcrop
En digital database for outcrop data.

Norwegian Deepwater Programme (NDP)
Et samarbeidsprogram om datainnsamling og utviklingsforskning for å sikre en koordinert tilnærming til arbeid av felles interesse og verdi.