Joint Venture Management

Background photo

License2Share (L2S)
Et offisielt kommunikasjons- og arkiveringsverktøy for administrativ samhandling på norsk kontinentalsokkel.

Authorities Communication
En sikker kommunikasjonskanal mellom myndigheter og rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel.

SAM-X
En karttjeneste for å forbedre sameksistensen mellom fiskeri-, olje- og seismisk industri.

Veilederen til ressursregelverket
En søkebase til lovregler, forskrifter, retningslinjer, konsesjons- og avtaleverk knyttet til Olje- og energidepartementets forvaltningsområde.

Digital Standard for cash calls and billings
Et standardformat for digital utveksling av kontantinnkallinger og avregninger i en lisens.

ILAP Schedule Exchange
En tjeneste som muliggjør overføring av plandata mellom ulike planleggingsverktøy.