Norsk olje og gass' investeringsprognose:

Investeringene vil øke frem mot 2020

12.12.2017

Norsk olje og gass' ferske prognose viser at aktiviteten i olje og gass tar seg opp. Investeringsbunnen nås i 2018 og investeringene vil stige mot 2020.

Aasta Hansteen

TRENGER ØKT AKTIVITET: Det er viktig at politikerne sikrer tilgang til nytt areal og rammebetingelser som gjør norsk sokkel konkurransedyktig. Bildet er av Aasta Hansteen-plattformen som skal til Norskehavet i løpet av 2018. Foto: Espen Rønnevik, Woldcam

SE PRESENTASJONEN FRA FREMLEGGELSEN HER

Økte investeringer skyldes en lang rekke nye prosjekt som nå blir startet. Det må gjøres nye funn for å unngå fall i investeringene fra 2021 og utover. 

Mer for mindre
Anslaget for 2018 viser en liten nedgang fra 151 milliarder i 2017 til 143 milliarder. Deretter vil det stige til 2020.

– Aktivitetsnivået på norsk sokkel ventes å øke til neste år. Når de samlede investeringene likevel blir lavere skyldes det at industrien har lykkes med å redusere kostnadsnivået. Vi får mer for mindre, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Aktiviteten flyttes nordover
For første gang presenterer Norsk olje og gass prognoser fordelt på havrådene Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

– Det mest interessante er at en stadig større andel av investeringene skjer med utgangspunkt i vår nordligste landsdel. Fra 4 prosent i 2017 til 15 prosent i 2021 og 2022, sier Schjøtt-Pedersen.

Bekymring på lang sikt
Investeringene ventes å øke fra 2018 til 2020. Men i 2021 og 2022 indikerer prognosen et fall i investeringsnivået. Disse årene preges av en betydelig grad av usikkerhet, men de gir en tydelig indikasjon.

– Det er grunn til bekymring over de langsiktige prognosene. Vi ser at det er behov for mer aktivitet lenger frem i tid. De neste store prosjektene mangler. Derfor er det viktig at politikerne sikrer tilgang til nytt areal og rammebetingelser som gjør norsk sokkel konkurransedyktig, sier Schjøtt-Pedersen.

Kontaktperson: Anders Robertsen Høgalmen, tel 452 53 515


Norsk olje og gass’ investeringsprognose i mrd. 2017-kroner

År

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Total

151,0

143,3

153,0

159,4

136,6

111,3


Prognose fordelt på havområder

År

Nordsjøen

Norskehavet

Barentshavet

2017

76,4 %

19,5 %

4,0 %

2018

71,6 %

21,1 %

8,0 %

2019

69,3 %

24,5 %

11,0 %

2020

68,6 %

18,4 %

13,0 %

2021

76,8 %

8,4 %

15,0 %

2022

77,9 %

6,5 %

15,0 %