Gassens rolle i Europa

Gassens rolle i Europa
20.09.2016

Rapporten er utarbeidet av THEMA Consulting Group AS på oppdrag av Norsk olje og gass. Formålet er å gi en overordnet kunnskapsstatus for hvilken rolle gass spiller i det europeiske
energimarkedet.