Miljørapport 2015

Miljørapport 2015
05.10.2015

Norsk olje og gass' miljørapport er basert på data fra Environment Web, og gir en oppdatert oversikt fra 2014 -rapporteringen over utslipp til luft og sjø samt avfallsproduksjon fra virksomheten på norsk kontinentalsokkel.

Last ned feltspesifikke utslippsrapporter