Undervannsinjeksjon av dispergeringsmidler - kunnskapsstatus

Undervannsinjeksjon av dispergeringsmidler - kunnskapsstatus
17.02.2017

Utstyr for undervannsinjeksjon av dispergeringsmidler er i dag på plass for bruk på norsk sokkel. Men som oljeverntiltak gjenstår fortsatt utfordringer i forhold til regelverk og metodikk. SINTEF i samarbeid med Havforskningsinstituttet har derfor gjennomført en utredning om kunnskapsstatus. Rapporten tar for seg blant annet effektivitet, miljøeffekter og biodegradering.