002 Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring

Vedlegg / tillegg

 Ny versjon av Norsk olje og gass retningslinje 002

Det foreligger ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 002, revisjon 22 som er datert 19.10.2015. Endringene som er gjort i denne revisjonen er synliggjort i vedlegg A.

Sikkerhet- og beredskapsopplæring

Norsk olje og gass retningslinje 002 innholder krav til Sikkerhets- og beredskapsopplæring som gjør seg gjeldende for arbeid på Norsk kontinentalsokkel.

Tidligere fagplaner er overført til en ny type dokument, plan for opplæring. Plan for opplæring finner du her

Krav til grunnleggende sikkerhetsopplæring repetisjon, ref kap 3.3 i retningslinje 002.

 

Norsk olje og gass beredskapskurs og likeverdige STCW kurs, ref. kap. 4.2 i retningslinje 002.

Norsk olje og gass livbåt:  MOB-båt og redningsfarkost, i henhold til STCW table A-VI/2-1  Norsk olje og gass stor og liten MOB båt: Hurtiggående MOB båt, i henhold til STCW table A-VI/2-2

Norsk olje og gass førstehjelp: Medisinsk førstehjelp i henhold til STCW table A-VI/4-1   

Norsk olje og gass søk og redning: Brannslukningsleder, i henhold til STCW table A-VI/3

Les mer om kvalitetssikring av kurssentre her

Treningsmateriell for beredskapslag


Se video:
Informasjon til nytt personell på sokkelen

Kontaktperson ved eventuelle spørsmål:
Målfrid Rønnevik
Fagsjef kompetanse
Mob (+47) 46844450