Energieffektivisering

13.11.2015

Olje- og gasssektoren står i dag for ca en fjerdedel av de nasjonale CO2- utslippene. Sektoren er underlagt en lang rekke virkemidler og er i verdenstoppen med lavest CO2 utslipp per produserte enhet.

Utslipp av klimagasser per produserte enheter øker likevel tross god innsats over mange år. Norsk olje og gass initierte derfor et felles bransjeprosjekt på energiledelse vinteren 2015.

Prosjektet skal forsterke fokus på energiledelse og energieffektivisering i bransjen, erfaringsoverføring og kompetansedeling mellom selskap som gjør ulike grep for å optimalisere produksjon på norsk sokkel. Det er også behov for å få dokumentert og rapportert de tiltak som gjøres i bransjen bedre. Hvordan forankre og utvikle gode styringsdyktige nøkkelindekser for å stimulere til flere tiltak er også del av prosjektet. Bransjen jobber også med å styrke og videreutvikle samarbeidet med Enova både på energiledelse og utvikling av teknologi som reduserer energibehov og klimagassutslipp.

Resultatene fra prosjektet er tilgjengelig i en webløsning som oppdateres jevnlig i samarbeid med  DNV GL. Websidene inneholder veiledning, noen enkle verktøy  og informasjon om beste praksis i energiledelse for petroleumsvirksomheten offshore.