Hva gjør Norsk olje og gass for å redusere klimautslipp?

Hva gjør Norsk olje og gass for å redusere klimautslipp?
18.11.2015
  • Norsk olje og gass har satt i gang et felles bransjeprosjekt som tar for seg energieffektivisering. Her samarbeider olje- og gasselskapene med hverandre for å utveksle erfaringer, få kunnskapsoverføring og finne gode måter å gjennomføre energieffektiviseringstiltak. Man ønsker også å utløse flere demo- og pilotprosjekter på teknologi som reduserer utslipp.
  • Vi jobber aktivt sammen med miljømyndigheter for å etablere enda bedre data for metanutslipp, og kartlegge mulige reduksjoner. Metan er en sterk klimagass, og reduksjon av metan kan være en førstehjelp for klimaet.
  • Statoil startet i sommer et bredt samarbeidsprosjekt med General Electric, GE; for å utvikle løsninger som kan redusere utslipp fra gassturbiner. I dag er hovedkilden til klimagassutslipp på norsk sokkel bruk av gassturbiner, og selv små forbedringer vil kunne gi store utslippsreduksjoner.
  • Ti av verdens største olje- og gasselskap har gått sammen og dannet Oil and Gas Climate Initiative. Her skal selskapene samarbeide om å utvikle teknologi som både skal redusere utslipp i produksjon og utslipp i sluttbruken. Man ønsker også samarbeide om karbonfangst og lagring.