Veileder til ressursregelverket – god virksomhetsstyring

Etter anmodning fra Olje- og energidepartementet har Norsk olje og gass etablert denne Veileder til ressursregelverket – god virksomhetsstyring. Veilederen er en søkebase til lovregler, forskrifter, retningslinjer, konsesjons- og avtaleverk knyttet til Olje- og energidepartementets forvaltningsområde. Helse-, miljø- og sikkerhetsrelaterte regler og retningslinjer, samt skatt er ikke tatt inn i basen.